DBLab School of Computer and Electrical Engineering KDBSL NTUA
Tuesday, December 07, 2021

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ

Διαδίκτυο και Βάσεις Δεδομένων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΟΤΙΜΩΝ (PEER-2-PEER SYSTEMS)

Παρακαλούμε να δείτε αυτό το κείμενο πριν διαβάσετε την περιγραφή των παρακάτω διπλωματικών εργασιών.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ (AGENTS) ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ (PEER-2-PEER MOBILE DATABASES)

Η διπλωματική εργασία στοχεύει στην υλοποίηση ενός συστήματος κινούμενων ομότιμων όπου κάθε κόμβος αναζητά πληροφορία στο δίκτυο προωθώντας πράκτορες.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ (PEER-2-PEER DATABASES)

Η διπλωματική εργασία στοχεύει στην υλοποίηση κόμβων ομότιμων βάσεων που μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους με αντιστοιχίσεις (mappings) και να θέτουν ερωτήσεις (queries) που να προωθούνται από τη μία στην άλλη. Μέσω των ερωτήσεων που θέτουν οι βάσεις αποσκοπούν στο να βρουν βάσεις με κοινά ενδιαφέροντα και να συνδεθούν μαζί τους.

GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ MHXANH ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ

Η διπλωματική εργασία στοχεύει στον σχεδιασμό μιας έξυπνης μηχανής αναζήτησης που θα χρησιμοποιεί οντολογίες.

p-XQuery: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ XQuery ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΡΙΚΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

Η διπλωματική εργασία στοχεύει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επέκτασης της γλώσσας ερωτήσεων ΧQuery.

P-miner: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΥΛΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ (PORTALS) ME ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η διπλωματική εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη του πρότυπου συστήματος διαχείρισης πυλών καταλόγου P-miner για συγκεκριμένο πεδίο γνώσης. Η διαχείριση θα υποστηρίζεται από διαδικασίες εξόρυξης δεδομένων χρήσης της πύλης.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

Η διπλωματική εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη του πρότυπου συστήματος διαχείρισης ολοκλήρωσης σχημάτων βάσεων δεδομένων για κατανεμημένα περιβάλλοντα αυτόνομων κόμβων, π.χ. δίκτυα ομοτίμων (p2p schema-based systems).

XML Wrap&Roll: ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ XML ΑΡΧΕΙΩΝ

Η διπλωματική εργασία στοχεύει στο σχεδιασμό ενός πρότυπου συστήματος κατασκευής και διαχείρισης δεδομένων από βάσεις δεδομένων κωδικοποιημένων σε XML αρχεία.

Ρεύματα Δεδομένων (Data Streams)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA STREAMS)

Παρακαλούμε να δείτε αυτό το κείμενο πριν διαβάσετε την περιγραφή των παρακάτω διπλωματικών εργασιών.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός γραφικού περιβάλλοντος διατύπωσης και εκτέλεσης ερωτημάτων διαρκείας σε ρεύματα δεδομένων.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΡΟΧΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Η εργασία στοχεύει στην μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων που θα επιτρέπουν online απαντήσεις σε ερωτήματα διαρκείας σχετικά με τη θέση και την κίνηση μεγάλου αριθμού κινούμενων αντικειμένων.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ (ΣΚΙΤΣΩΝ) ΓΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διπλωματική εργασία στοχεύει στη μελέτη ορισμένων περιληπτικών δομών (σκίτσα) και τη σχεδίαση-υλοποίηση τους ως βιβλιοθήκη σε C++.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΚΥΜΑΤΙΔΙΩΝ (wavelet synopses) ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Η διπλωματική εργασία στοχεύει στην μελέτη και σύγκριση περιλήψεων χρονικών σειρών με τον μετασχηματισμό κυματιδίων (wavelet).

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ VORONOI

Η εργασία θα διερευνήσει την χρήση διαγραμμάτων Voronoi για επεξεργασία πολλαπλών ερωτημάτων εγγύτερου γείτονα και χωρικών συναθροίσεων σε μεγάλα σύνολα δυναμικά κινούμενων αντικειμένων.

Εξόρυξη Γνώσης (Data Mining) και Αποθήκες Δεδομένων (Data Warehousing)

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Η διπλωματική εργασία στοχεύει στην υλοποίηση διαφόρων αλγόρίθμων για την ανανέωση της δομής FP-tree, και της βελτιστοποίησης της εξόρυξης συχνών συνόλων αντικειμένων (frequent itemsets) από μία βάση δεδομένων.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η διπλωματική εργασία στοχεύει στην υλοποίηση μιας υβριδικής δομής ευρετηρίου για τιμές-σύνολα. Η δομή θα βασίζεται στο συνδυασμό δομών από τον τομέα του Information Retrieval και του Data Mining και κλασσικών δομών βάσεων δεδομένων.

ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ DATA WAREHOUSE

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση ενός real case σεναρίου εφαρμογής, βασισμένου στην υπάρχουσα υποδομή εταιρειών τηλεπικοινωνιών.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΒΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό την υλοποίηση ενός αλγόριθμου για το πρόβλημα της επαναχρησιμοποίησης κύβων.

Χωρικές Βάσεις Δεδομένων

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΟΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (cognitive plausibility assessment)

Στη παρούσα διπλωματική εργασία θα εξεταστεί η αληθοφάνεια των χωρικών σχέσεων που έχουν προταθεί στην βιβλιογραφία.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό την μελέτη και υλοποίηση συστήματος για την υποστήριξη συνδυασμού τοπολογικών και κατευθυντήριων σχέσεων.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΓΡΑΦΟΥΣ

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό την μελέτη και την υλοποίηση αλγορίθμων για την αποτίμηση ερωτημάτων σε πολύ μεγάλους και μεταβαλλόμενους γράφους.

Πληροφοριακά Συστήματα

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩN

Η εργασία έχει αντικείμενο τη μελέτη και υλοποίηση των επιπτώσεων που έχει η αλλαγή του σχήματος μιας βάσης.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Η εργασία αποσκοπεί στην υλοποίηση μιας σύνθετης σχεσιακής βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιείται για την διαχείριση στοιχείων που συλλέγονται κατά την διάρκεια τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών αποτυπώσεων μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Βιβλιογραφικές Εργασίες

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η διπλωματική εργασία στοχεύει στην μελέτη θεμάτων διαχείρισης δεδομένων για εφαρμογές Βιοεπιστημών.

Web Services

LOCATION BASED SERVICES – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΜΩΜΑ

Παρακαλούμε να δείτε αυτό το κείμενο πριν διαβάσετε την περιγραφή των παρακάτω διπλωματικών εργασιών.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LBS (LOCATION BASED SERVICES)

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη χωροχρονικών δεικτών που να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες ενός LBS συστήματος.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LBS (LOCATION BASED SERVICES)

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος εντοπισμού θέσης βάσει του κινητού τηλεφώνου ενός χρήστη.

SEMANTIC WEB SERVICES

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός προγραμματιστικού περιβάλλοντος για την ημιαυτόματη παραγωγή και διάθεση σημασιολογικών διαδικτυακών υπηρεσιών.

WEB SERVICES FRAMEWORK ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός και η πρότυπη υλοποίηση ενός πλαισίου (framework) για την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών σε φορητές συσκευές και ειδικότερα, σε κινητά τηλέφωνα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΈΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ WEB SERVICES

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών γεω-κωδικοποίησης και μιας συνοδευτικής εφαρμογής για τη χρήση τους από φορητές συσκευές.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΛ/ΛΑΚ (ΕΛΕΥΘΕΥΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ) - ELGIS

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) για την κάλυψη των αναγκών διαλειτουργικότητας του δημόσιου τομέα.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός πρότυπου συστήματος διαλειτουργικότητας με ασύρματες, φορητές συσκευές.