DBLab School of Computer and Electrical Engineering KDBSL NTUA
Tuesday, July 07, 2020
Τίτλος Evolution@databases
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας George Papastefanatos
Περιγραφή

George Papastefanatos [8/2/2010]

Evolution@databases

Η ερευνητική περιοχή της εξέλιξης δεδομένων αποτελεί ένα διαχρονικό πρόβλημα στις βάσεις δεδομένων με πολλαπλές προσεγγίσεις και λύσεις να έχουν προταθεί κατά καιρούς: χρονικές βάσεις δεδομένων, συστήματα βάσεων δεδομένων που υποστηρίζουν τη διαχείριση πολλαπλών εκδόσεων δεδομένων, ορισμός τελεστών για την εξέλιξη σχεσιακών, αντικειμενοστραφών, πολυδιάστατων και XML ΒΔ, τεχνικές διαχείρισης μοντέλων και συσχετίσεων μεταξύ τους, είναι μερικές από αυτές. Οι περισσότερες από τις παραπάνω προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με τον τρόπο που τα συστήματα ΒΔ αποθηκεύουν, χειρίζονται και εκτελούν επερωτήσεις σε εξελισσόμενα δεδομένα και μεταδεδομένα (π.χ., χρονικές βάσεις δεδομένων, συστήματα πολλαπλών εκδόσεων, κτλ.), ενώ λιγότερη προσοχή έχει δοθεί στο πως τα σύγχρονα συστήματα ΒΔ μοντελοποιούν, αποθηκεύουν και διαχειρίζονται γεγονότα και διαδικασίες εξέλιξης ως εγγενείς ιδιότητες των δεδομένων. Στα πλαίσια της παρουσίασης θα γίνει μια ανασκόπηση των κυριότερων τεχνικών που έχουν προταθεί για τη διαχείριση διαδικασιών εξέλιξης στις βάσεις δεδομένων και θα δοθούν κατευθύνσεις μελλοντικής έρευνας στη συγκεκριμένη περιοχή.

[ Back ]